ALPHA.

HIT HAIR

  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ1
  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ2
  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ3
  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ1
  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ2
  • カカオブラウンカラーのヨシンモリ3

カカオブラウンカラーのヨシンモリ

MENU
カット+カラー+トリートメント
SHUYA
担当スタイリスト
SHUYA
大阪ミナミのハイトーンカラーが得意なヘアサロンALPHA.のカカオブラウンカラーのヨシンモリ。